Në këtë rubrikë do ti gjeni të gjitha shërbimet shëndësore që menagjohen nga Ministria e Shëndetësise: Emergjencat, Mjeksi Familjare, Ambulanta dhe Spitalet Shtetërore.

Shëndetësia Publike


EMERGJENCA - Prishtinë

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

EMERGJENCA


Kosovë / Prishtinë


+38138500600

Hape
Spitali - Prizren

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Prizren


+383 29 222 222

Hape
Urgjenca 194

07:00 - 19:00

Shëndetësia Publike

EMERGJENCA


Kosovë / Prishtinë


+383 038 542 404

Hape
QKMF - Lipjan

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Lipjan


038 582 604

Hape
Spitali - Mitrovicë

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Mitrovicë


+38343997788

Hape
Spitali "Sheikh Zayed" Vushtrri

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Vushtrri (Vuçitërnë)


+381 (0)28 572111

+38128 572110

Hape
Spitali - Ferizaj

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Ferizaj


+383 44 171 742

Hape
EMERGJENCA - Lipjan

07:00 - 19:00

Shëndetësia Publike

EMERGJENCA


Kosovë / Lipjan


038852604

Hape
Spitali I Përgjithshëm - Gjilan

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Gjilan


0280 321 111

Hape
Spitali i Përgjithshëm - Gjakovë

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Gjakovë


+383 39 320021

Hape
Spitali - Pejë

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Pejë


+383 49 930421

Hape
QMF- Ferizaj

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Ferizaj


0290 320 053

Hape
QMF-1

07:00 - 20:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038 234722

Hape
QMF-2

07:00 - 20:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038251180

Hape
QMF-6

07:00 - 20:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038553844

Hape
QMF- 11

07:00 - 15:00

Shëndetësia Publike

Spitali i Përgjithshëm Rajonal


Kosovë / Prishtinë


0800 99 99 9

Hape
QMF-3

07:00 - 20:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038234722

Hape
QMF-10

07:00 - 20:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038516036

Hape
Kujdestaria (Qendër)

07:00 - 17:00

Shëndetësia Publike

Mjekësia Familjare - Ambulanta


Kosovë / Prishtinë


038220841

Hape
Q Sh M - Gjilanë

07:00 - 15:00

Shëndetësia Publike

QKUK Qendra Klinike Universitare e Kosovës


Kosovë / Gjilan


+383 28 323 801

Hape
Radio