Kontakti

SH.P.K. "Tech E Bone" SHPK
Bregu i Diellit, Z.Q H6.Nr.14
10000 Prishtinë


+383 (0)45 813 130
support@eshendetesia.com
contact@eshendetesia.com

•••

Baza e të dhënave

Platformë e cila është e dedikuar dhe e personalizuar, përmbanë të gjitha shërbimet medicionale.

E freskueshme

Platforma jonë freskohet në kohë reale dhe çdo informacion ne e verifikojmë personalishtë.

Lehtësim

Kjo platformë ofron mundësinë e zgjedhjeve të problemeve shëndetësore lehtë dhe shpejtë, nga pëllëmba e dorës

Radio