Privatësia

Politika e të Dhënave


Kjo politikë përshkruan informacionin që ne procesojmë, për të mbështetur platformën eshëndetësia.com, Messenger, ChatRoom, produktet dhe veçoritë e tjera që ofron kjo platformë.

Infrastrukturën e platformes eshëndetësia.com ndajnë disa mijëra biznese të së njejtës lëmi, për të ofruar një përvojë të përbashkët, relevante, të qëndrueshme dhe të sigurtë.

eshendetesia.com është siguruar që në akordim me ligjin në fuqi dhe në përputhje të plotë me kushtet dhe politikat e tyre të i përpunojmë informacionet nga të gjitha kompanitë në bashkëpunim që të ndërtojmë një proces më të lehtë për ju dhe rreth jush.

Punojmë pa ndërpre për të kuptuar se si njerëzit e përdorin dhe ndërveprojnë me produktet e kompanisë tonë, kuptojmë numrin unik të përdoruesve përgjat vizitave nëpër produktet e tjera të kompanisë sonë, gjithashtu sjelljet e përdoruesve me teknologjinë informative.

•••

Baza e të dhënave

Platformë e cila është e dedikuar dhe e personalizuar, përmbanë të gjitha shërbimet medicionale.

E freskueshme

Platforma jonë freskohet në kohë reale dhe çdo informacion ne e verifikojmë personalishtë.

Lehtësim

Kjo platformë ofron mundësinë e zgjedhjeve të problemeve shëndetësore lehtë dhe shpejtë, nga pëllëmba e dorës

Radio