Kushtet e përdorimit

Kushtet e Perdorimit


Duke e marrë parasyshe fushën që vepron kjo platformë, ndjeshmërine e situatës dhe rëndësine e shëndetit, ne i kemi dhënë shumë rëndësi saktësisë së informacionit.

eshendetesia ka vendosur rregulla strikte rreth keqpërdorimit dhe manipulimit të informacionit, prandaj gjat gjithë kohës kompania ka shprëndarë agjentët nëpër gjithë territori i Kosovës për ti verifikuar, përditësuar dhe pasuruar informacionet, që të jemi sa më të saktë që është e mundur.

  • Orari i Punës: (të ceket orari i saktë i punës, në secilën ditë të javës, (në raste emergjente apo familjare) për hirë të korrektësisë, luteni që ta ndryshoni orarin e punës qoftë edhe vetëm për një ditë).

  • Ditët e Punës: (të ceken ditët e sakta të punës, duke i perfshirë edhe ditët që do të punoni gjat ndonjë feste të caktuar apo gjat pushimeve).

  • Shërbimet: (të ceken të gjitha shërbimet që i ofroni duke mos i egzagjëruar ato për shkaqe marketingu).


Mbani mend...

Shpalljet që shkelin rregullat nuk do të publikohen.

Nëse nuk jeni të sigurtë që shpallja juaj është në përputhje me rregullat, luteni që në numrat në vijim të kontaktoni shërbimin për mbështetje të përdoruesit.Kontaktoni: www.eshendetesia.com

SH.P.K. "Tech E Bone" SHPK
Bregu i Diellit, Z.Q H6.Nr.14
10000 Prishtinë

Tel: +383 (0)45 813 130
Email:
support@eshendetesia.com
contact@e-shenetesia.com


•••

Baza e të dhënave

Platformë e cila është e dedikuar dhe e personalizuar, përmbanë të gjitha shërbimet medicionale.

E freskueshme

Platforma jonë freskohet në kohë reale dhe çdo informacion ne e verifikojmë personalishtë.

Lehtësim

Kjo platformë ofron mundësinë e zgjedhjeve të problemeve shëndetësore lehtë dhe shpejtë, nga pëllëmba e dorës

Radio